Sprawozdanie merytoryczne za 2018r.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.